Protetická stomatologie

Fixní náhrady

Estetické fazety

Estetické fazety jsou speciální typy fixních náhrad, bývají označovány také jako veneery. Zhotovují se především z estetických důvodů do oblasti předních zubů. Jsou to tenké (maximálně 1 mm) plátky zhotovené nejčastěji z keramiky, které se fixují na zuby z pohledové strany.

Používají se při rušivých změnách zbarvení skloviny nebo dentinu, při mnohočetných výplních předních zubů, uzavření mezer mezi zuby, dostavbě řezacích hran. Nelze jimi však korigovat každý estetický defekt.

 

11

 

Korunky

Když je zub velmi poškozený a není ho možné ošetřit konzervačně (výplní), používáme na jeho ochranu korunku. V závislosti na situaci, máme víc možností použití materiálu, z kterého je korunka vyrobená: kovová, kovokeramická, keramická a nebo zirkonová korunka. Zub obrousíme, odebereme otisk a technik vyrobí korunku, která se fixuje pevně na zub.

1. Celoplášťová kovová korunka

 Nejjednodušší typ korunky zajišťující obnovu funkce zubu a díky použitému materiálu má dlouhou životnost. Obvykle se zhotovuje ze slitiny s obsahem drahého kovu. Možné je použít pro výrobu i tzv. „náhradní slitiny“  (většinou chromkobaltové). Vnější vzhled je pak většinou stříbrný, takže je použití omezeno na místa chrupu, která nejsou běžně viditelná.

12

 

         2. Celoplášťová pryskyřičná korunka

Jsou pochopitelně estetičtější než kovové korunky, ale mechanicky málo odolné a ve srovnání s metalokeramickými či celokeramickými korunkami výrazně zaostávají v mechanických (odolnost, trvanlivost) i estetických vlastnostech. Jedinou jejich výhodou tedy zůstává nižší cena, což je ovšem s ohledem na nižší životnost rovněž relativní.  Dnes je používána již jen jako dlouhodobě provizorní korunka.

 19

       3. Korunka metalokeramická    

Jsou velice estetické a funkční náhrady, zejména z dlouhodobého hlediska. Jejich barva je stálá, nepodléhá změnám působením cigaret, kávy ani čaje. Rozsah keramického pláště může být různý, ale většinou pokrývá téměř celou kovovou konstrukci.

20

        4. Celoplášťové keramické fixní náhrady (bezkovová keramika)

Vyznačují se vynikající estetikou. Náhrada je při pečlivém zpracování k nerozeznání od původního zubu (bohatá barevná škála, možnost vytvoření drobných nepravidelností ve tvaru a barvě charakteristických pro živý zub). Jsou dostatečně mechanicky odolné pro náhradu předních i zadních zubů.

Využívají se pro estetickou rekonstrukci předních zubů (korekce tvaru a velikosti, poúrazové defekty, atd.), funkční úpravu předních zubů (zlepšení postavení zubů, korekce mezičelistních anomálií, atd.), rekonstrukce zadních zubů.

Jejich výhodou je především dlouhodobý estetický dojem, který umožňují dosáhnout. Představují ideální řešení pro pacienty, kterým záleží na vzhledu jejich zubů, nebo potřebují reprezentativní vzhled pro výkon své profese.

Sklokeramika (lithiumdisilikát) – vysoká transparence materiálu umožňuje vytvářet esteticky dokonalé zubní náhrady. Materiál vyniká vysokou pevností.

 

22

 

 

Celokeramika (zirkondioxid) – kovová konstrukce je nahrazena keramickou, čímž se dosáhlo výrazného působení světla do hloubky zubní náhrady a její vyšší lesk. 

 

23

 

 

  Můstky – když dojde ke ztrátě zubu a nepoužijeme řešení pomocí implantátu, můžeme vyplnit prostor po ztracených zubech pomocí můstku, který se fixuje pevně na okolní obroušené zuby. 

 

24

 

 

SNÍMATELNÉ NÁHRADY

V případě, kdy není možné ošetření fixními náhradami nebo implantáty, doporučujeme snímatelné částečné, anebo celkové náhrady.

 

1. ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY JEDNODUCHÉ A S LITÝMI KOTEVNÍMI PRVKY

Deskové částečné snímatelné náhrady jsou také náhrady, které jsou celé, kromě spon (i když i ty mohou být) z plastu. Plast pokrývá i celé patro v horní čelisti, anebo podjazykovou oblast v čelisti dolní. To může dělat jisté nepohodlí, protože musí mít určitou tloušťku. V případe umělého patra, je potřebné dávat pozor na horké pokrmy či tekutiny. Plast překrývající patro totiž snižuje jeho tepelnou citlivost, co může způsobit popálení měkkého patra. Spony náhrady můžou být jednak jednoduché drátěné, lité,a nebo jako je uvedené výše i plastové, které jsou  jednolitou součástí celé náhrady a v ústech jsou téměř neviditelné. Jednoduché drátěné spony nejsou pro svoje nevýhody příliš vhodným řešením. Bohužel jsou však kvůli ceně častou volbou.

Drátěné spony jsou pružné a při každé manipulaci s náhradou (nasazování,snímání) se ohýbají a povolují. Držení protézy se tak postupem času snižuje a dochází k negativním páčivým silám na zbylé vlastní zuby. Ty potom postupně odcházejí vlivem jejich přetěžování. Tento typ náhrady je doporučený jen jako provizorní náhrada, tzn. na určitou dobu, než se např.zahojí rány po vytahnutí zubů. Proti tomu náhrada s litými sponami je vhodnější, protože jsou spony zhotovené ze slitiny a jsou tak pevnější. Drží svůj tvar a plní tak spolehlivě svoji funkci. Navíc bývají spony konstrukčně zhotovené tak, že přenášejí žvýkací tlak i na vlastní zuby, na kterých je náhrada kotvená.

 

25

 

Částečná náhrada, jednoduchá

 

26

 

2. SKELETOVÉ ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY

Proti deskovým náhradám se skeletové náhrady liší spojovacím prvkem, který je v tomto případe zhotovený z kovové slitiny. Patro tak nepřekrývá v plném rozsahu (tak jako je to u deskových náhrad) plast, ale jen tenký (do 2 cm) kovový proužek. Vnímaní teplého, studeného anebo chuti je tak ničím neomezené. V dolní čelisti pod jazykem přechází také jen několik milimetrů tenký proužek.

Spony jsou u tohoto typu náhrady lité a zajišťují retenci a stabilitu náhrady v ústech. Jistou nevýhodou kovových spon, zejména v předním úseku, je jejich viditelnost  v ústech, čímž nesplňují estetické nároky na ošetření. Estetičtejší varianta kotvení skeletové náhrady je použití tzv. zásuvných spojů. Předpokladem je však opatření kotvících zubů fixní korunkou (popř. můstkem) se speciálním zámkovým systémem, do kterého zapadne odpovídající kotvová část snímací náhrady.

 

27

 

 

3. HYBRIDNÍ SNÍMATELNÉ ZUBNÍ NÁHRADY

Hybridní náhrada představuje přechodnou variantu mezi částečnou  a celkovou snímatelnou náhradou. Ošetřují se její stavy, kdy jsou v ústech zuby s horším biologickým faktorem, na které už není možné zhotovit fixní můstek. Svým vzhledem budí dojem celkové snímatelné protézy. V ústech je však kotvená na zbylé zuby, které se pod náhradou ukrývají, a to pomocí zásuvného systému fungujícího na principu tzv. matrice a patrice.

Patrice bývá pevně nasazená v ústech a matrice je součástí snímatelné  náhrady. Jednoduchým nasazením („nacvaknutím“) matrice na patrici spolehlivě stabilizujeme náhradu v ústech. Životnost zásuvných spojů je však do určité míry omezená a musí se po čase vždy vyměnit. U hybridních náhrad je důležité též vykonávat obnovu slizničního povrchu protézy. Časem totiž dochází pod tlakem náhrady k úbytku kosti čelisti. Proto je nutné mezeru, která vznikne mezi sliznicí a protézou vyplnit, aby nedocházelo k přetěžování vlastních zubů, na kterých je náhrada kotvená.

 

28

 

 

4. CELKOVÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY

Používají se v případě ztráty všech zubů. Jsou celoplastové, oblast horního patra i oblast pod jazykem je tedy překryta plastem. Variantou pro dolní čelist, která podstatně zvyšuje komfort, je pokrytí metylmetakrylátu tzv. měkkou bází. Je to měkčí a pružnější plast, v místech kontaktu nezpůsobuje otlaky.

 

                              29                                                                           

                             Celková snímací náhrada                                                                             

 

5. PRUŽNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY

Systém Flexlite je výsledkem dlouholetého výzkumu a vývoje snímatelných protéz

Lépe drží v ústech - díky pružným retenčním prvkům, které mohou být umístěny až na krčky vlastních zubů.

Lepší estetika  díky možnosti tenkého provedení Deflex pryskyřice a její translucenci dochází k přirozenému vzhledu a umožňuje, aby se náhrada  perfektně přizpůsobila, splynula s dásní a byla tak prakticky nepostřehnutelná..

Hypoalergenní – neobsahují volný monomer, tudíž nemají sklon k vytváření alergických reakcí.

Odolné - díky své omezené pružnosti se nelámou. Pokud se někomu často láme horní totální náhrada, je Deflex dobré řešení.

Lehké a komfortní - jejich hmotnost je nižší a mohou být vyrobeny citlivějši.

Nerozbitné – při dodržení všech doporučených parametrů tyto náhrady nepraskají.

 

31

 

 

 

 

 

nečekejte a objednejte se

objednat se