Implantologie

 

 

Co jsou zubní implantáty?

Zubní lékařství má k dispozici kromě všeobecně známých konvenčních metod i moderní netradiční prostředky. Mezi ně patří obnova chrupu pomocí zubních implantátů. Zubní implantáty jsou umělé náhrady chybějících zubů, které jsou upevněné – podobně jako skutečné zuby – přímo v čelisti. Jsou vyrobeny z titanu a nejčastěji mají tvar drobného šroubku nebo destičky. Větší část implantátu je zakotvena v čelistní kosti, menší část tvoří v dutině ústní pilíř, na který je připevněna umělá zubní korunka nebo můstek.

 

Implantáty, které používáme: 

48

 

Jaké je použití zubních implantátů?


Implantáty mají dvojí využití: umožní nahradit snímatelnou protézu pevným můstkem a odstraní nutnost broušení zdravých zubů kvůli zhotovení můstku. Jestliže chybí jeden zub nebo skupina zubů, implantáty opatřené korunkami nebo můstky chybějící zuby nahradí. Vždy platí, že po případném vytažení dalších zubů lze korunku nebo můstek sejmout a implantát využít jako pilíř pro rozsáhlejší konstrukci. Pokud nejsou v čelistech žádné zuby, pomocí implantátů lze na bezzubou čelist vyrobit pevný můstek a chrup obnovit. Náhrada dolního zubního oblouku je oproti náhradě oblouku horního podstatně snazší a levnější. Nově se implantáty používají i ve spojitosti s ortodontickou léčbou. Drátky „rovnátek“ se upevňují k jednoduchým levným implantátům, kotevním šroubům, čímž se léčba usnadní a urychlí.

 

52

 

Náhrada jednoho zubu implantátem:

 

49

 

 Jak se zubní implantát zavádí?


Zavedení implantátu se v žádném případě nemusíte obávat. Provádí se na zubařském křesle v místním znecitlivění, zaručujícím zcela bezbolestný průběh. Implantace jednoho implantátu trvá přibližně třicet minut. Po zákroku odcházíte domů. Pooperační obtíže jsou překvapivě mírné. 
Implantát se ponechává vhojovat šest týdnů až tři měsíce, po tuto dobu není v ústech vidět. Vhojovací období slouží k tomu, aby se implantát s kostí pevně spojil. Potom vytvoříme ve sliznici drobné okénko a jím k implantátu připojíme malý titanový váleček, který již vyčnívá do úst. Za dva týdny jej vyměníme za definitivní titanový pilíř a na něj specializovaný zubní lékař, kterého Vám zajistíme, zhotoví zubní náhradu. Až na několikadenní období nezbytné pro klidné zahojení sliznice může pacient po celou dobu léčby nosit přes vhojující se implantát provizorní zubní náhradu, která mu usnadní běžný společenský kontakt i příjem potravy. 
V některých případech můžeme použít modernější postupy a od vhojovacího období zcela upustit – korunka či můstek se vyrábí ihned. Jindy lze dokonce odstranit zub, okamžitě zavést implantát a ještě tentýž den připevnit provizorní korunku nebo můstek, na který se již dá kousat. Tímto postupem nahrazujeme zuby ve viditelném úseku chrupu.

 

51

 

Co když v čelisti není dostatek kosti?


Každý zubní implantát potřebuje pro svoji správnou a dlouhodobou funkci dostatek kosti, ve které je zakotven. Není však vzácností, že čelistní kost je po ztrátě zubů natolik zmenšená, že ani minimální objem nutný k implantaci nenabízí. I v těchto situacích je implantace možná, ale pouze v kombinaci se zvláštními chirurgickými postupy zvětšujícími kostní hmotu. Některé jsou pro pacienta zcela nenáročné a provádějí se současně se zavedením implantátu, jiné vyžadují zvláštní chirurgický zákrok. Tyto postupy používáme zcela běžně.
Nejdůležitější zákrok tohoto typu se nazývá sinus lift. Využívá se při ztrátě horních zadních zubů. Kost je zde u většiny lidí výrazně oslabená čelistní dutinou – horní čelist je totiž dutá – a pro zubní implantát nepostačuje. Proto musíme dno čelistní dutiny vyplnit speciálním materiálem, ze kterého se po určité době kost sama vytvoří. Zubní implantáty se zavádějí současně a nechávají se vhojovat devět měsíců. Ani sinus lift nevyžaduje narkózu nebo hospitalizaci. 

 6

 

 

Jak se o implantát pečuje?


Základní podmínkou úspěchu je dokonalá a trvale prováděná ústní hygiena. Podle pokynů lékaře a ústní hygienistky je třeba zuby a implantáty velmi důkladně čistit pomocí zubního kartáčku, mezizubního kartáčku nebo zubní nitě tak, aby dásně nebyly zanícené. V opačném případě se implantát může z organizmu vyloučit. K dokonalému čištění bezprostředního okolí implantátu může být po dohodě s pacientem tvar zadních umělých zubů uzpůsoben, korunky nemusí přiléhat až k dásni. Tvar předních zubů je z estetických důvodů normální.

 

Jaká je životnost implantátu?


Selhání většinou není doprovázeno nápadnými příznaky. Na vhojení implantátu poskytujeme záruku. Při neúspěchu lze zavedení implantátu zopakovat nebo je platba za implantaci vrácena. 
Životnost implantátu je z dlouhodobého hlediska ovlivněna mnoha faktory, mezi které patří úroveň ústní hygieny, kvalita a objem čelistní kosti, počet implantátů a řada dalších. Teoreticky platí, že životnost implantátů omezená není. V praxi se však všechny implantáty takto příznivě nezachovají, takže po deseti letech zůstává v dolní čelisti v perfektním stavu přibližně 95 % implantátů a v horní čelisti okolo 90 % implantátů. U kuřáků nad deset cigaret denně jsou výsledky o několik procent horší. Pacient se na bezchybné funkci implantátů podílí pečlivým prováděním ústní hygieny.

Lze provést implantaci u každého pacienta?


Pomocí zubních implantátů dokážeme zacelit jakýkoliv defekt chrupu. Přesto v některých případech nemůžeme implantaci doporučit. Platí to například pro pacienty trpící nestabilní formou cukrovky.
Zubní implantáty se zavádějí přibližně od patnácti let věku u dívek a od šestnácti let u chlapců, tedy v době, kdy čelisti již téměř nerostou. Směrem nahoru není věk omezen a nejsou výjimkou implantace u pacientů starších osmdesáti let. Doposud není možné spolehlivě před léčbou stanovit stupeň rizika neúspěchu, proto žádné laboratorní testy před implantacemi neprovádíme.
 

 

Jaká je cena implantace?


Cena ošetření se skládá z platby za implantaci (jeden šroubový zubní implantát  stojí 18 000 Kč) a za protetickou náhradu (můstek, korunka nebo zubní protéza dle ceníku). Finanční úhrada za léčbu je ovlivněna zejména počtem, typem a cenovou hladinou použitých implantátů. Při vstupním vyšetření posuzujeme každou situaci individuálně. Typ, počet a umístění implantátů volíme na základě teoretických pravidel a podle své zkušenosti. Počet implantátů lze předem odhadnout jen v nejjednodušších případech, jinak vychází z odborné analýzy a z konzultace mezi lékařem a pacientem.  

53

 

 

 

nečekejte a objednejte se

objednat se