Novinky

Od 1.4.2023 jsme nesmluvní zdravotnické zařízení.

 

Platnost této změny se u daných zdravotních pojišťoven liší:  

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovnapřestává platit 1.5.2023

201 - Vojenská Zdravotní Pojišťovna - skončila k 31.10.2022

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - přestává platit 1.4.2023

207 - Oborová zdravotní pojišťovna - přestává platit 1.1.2024

209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - přestává platit 1.4.2023

211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - přestává platit 1.4.2023

213 - RBP zdravotní pojišťovna - přestává platit 1.4.2023

 

Proč jsme se rozhodli nemít smlouvy se zdravotními pojišťovnami?

Každý máme povinnost odvádět ze své mzdy tzv. sociální a zdravotní pojištění. Z celkové částky, která se vybere na zdravotním pojištění, se potom proplácí zdravotní péče, kterou člověk v průběhu života potřebuje. V ordinacích některých lékařů se můžeme setkat s doplatky nebo přímo kompletní úhradou péče, což nejčastěji známe z ordinace zubního lékaře. Proč tomu tak ale je?

V zubním lékařství je systém nastaven tak, že pojišťovna proplácí určité výkony fixní částkou, kterou si dopředu na každý rok určí. Tyto částky ve většině případů ani zdaleka neodpovídají reálným nákladům. Naopak, velice často je tato částka pod vlastním nákladem. To znamená, že provést tento výkon je vlastně prodělečné.

Jak dobře platí pojišťovny za péči o jejich klienty lékařům?

Pro srozumitelnost si můžeme uvést konkrétní příklad. Za běžnou extrakci stálého zubu v současné době pojišťovna hradí částku 416 Kč a 114 Kč za anestezii. Tedy 530 Kč je celková platba pojišťovny bez ohledu na náročnost nebo délku ošetření. Lékař navíc podle smlouvy s pojišťovnou nesmí za výkony plně hrazené z pojištění vybrat ani korunu navíc (i když se toto často porušuje nebo různě „obchází“ právě kvůli nízké úhradě od pojišťoven).

Z vlastní zkušenosti víme, že průměrná doba takové práce je kolem 1 hodiny. V náročných případech je to více, v jednodušších zase o něco méně. Jenže v tomto čase je již započítaný příchod pacienta do ordinace a následná příprava ordinace pro přivítání dalšího pacienta. Na celé práci se navíc podílí jak lékař, tak i jeho asistence zubní sestrou, se kterou pacient taky komunikuje při objednávání. ‍Mzda pro lékaře a zubní sestru, ale není jediný náklad v ordinaci. 

Mezi další významné položky patří nájem, služby a energie, dále pak materiál, pojištění, splátky přístrojového vybavení, případně servis nebo pořízení nového vybavení. Takových fixních nákladů na provoz ordinace je mnoho. Proto má každá ordinace ze zákona povinnost nechat si vypočítat tzv. minutovou kalkulaci, jejímž výpočtem se zabývají specializované firmy. Úkolem těchto firem je spočítat cenu 1 minuty provozu ordinace při určitých fixních nákladech.

Jaké jsou reálné náklady na provoz zubní ordinace?

Například pro Prahu se minutové kalkulace pro rok 2020 pohybují mezi 40-90 korunami. Pro představu to znamená, že ordinace s minutovou kalkulací 40 Kč musí za hodinu práce udělat obrat 2 400 Kč, aby byla „na nule“. V naší zubní ordinaci pro rok 2022 byla minutová kalkulace 50 Kč pro zubního lékaře a pro dentálního hygienistu 30 Kč.

Nejnižší minutové kalkulace mohou mít praxe, které nemají téměř žádné moderní vybavení, jsou na malém prostoru, mají minimum zaměstnanců (sestřička dělá zároveň recepční) a neinvestují do materiálů ani nového vybavení. Ale ani v takové praxi by čistě úhrada pojišťovny nestačila. Je tedy možné, aby některé praxe takzvaně jely pouze na pojišťovnu? Určitě ano. 

Pokud bude lékař dělat například výplň místo 1 hodiny třeba 10 minut, rázem se dá i takto podhodnocený pojišťovenský výkon udělat se ziskem. Ale opravdu si myslíte, že je možné práci takto zrychlit bez odrazu v kvalitě provedení? V takové rychlosti nelze dodržet technologické postupy. Je možné při spěchu něco přehlédnout, o komfortu pacienta nemluvě. Takový systém zdravotní pojišťovny svým přístupem podporují. Kvalita provedení se nekontroluje a raději zaplatí 10 rychlých výplní, než jednu kvalitně a správně zhotovenou.

My jsme se rozhodli tento systém nepodporovat. Chceme si způsob ošetření i rychlost určovat sami, podle našich dovedností, našeho vzdělání, a hlavně našeho svědomí, ne podle smluv s pojišťovnami.

 

nečekejte a objednejte se

objednat se